Pondelok, 19. október 2020
Meniny má Kristián | zajtra Vendelín

Pivovar Šariš podporí projekty v regióne dvojnásobnou sumou. Celé Slovensko môže hlasovať, kto dostane prémiu!

Kvalita a pivný zážitok nie sú to jediné, čo Pivovar Šariš ponúka.

01_Projekt Kde je tvoj domov realizuje OZ ex Teatro

Pivovarníci vedia, že najväčšie bohatstvo je v ľuďoch, preto už dlhodobo podporujú región, v ktorom sú doma. Aj v tomto roku pokračujú v grantovom programe Šariš ľuďom, v rámci ktorého rozdajú jedenástke projektov spolu až 32-tisíc eur. Voči minulým rokom je to dvojnásobne viac, pričom sa zvýšila aj špeciálna prémia z tisíc na dvetisíc eur. Rozhodovanie o časti peňazí bude opäť v rukách ľudí, ktorí odteraz až do 16. októbra môžu hlasovať za projekt, ktorý sa im najviac páči.
Rok 2020 postavil región Šariš, ale aj celé Slovensko pred viaceré výzvy. Hlavne jeho prvá polovica bola veľkou skúškou. Pivovarníci sa rozhodli podporiť domovský región a prispieť k tomu, aby sa život v ňom vrátil do starých koľají. Preto v rámci svojho grantového programu navýšili podporu pre komunity o 100 % a zároveň rozšírili výzvu tak, aby reflektovala nielen regionálny kolorit, ale aj jeho aktuálne potreby. „Naším cieľom je vrátiť život do regiónu. Tu sme totiž doma, vieme s čím bojuje, akí sú tu ľudia, aké majú problémy. Preto bolo úplne prirodzené, že náš grantový program musíme v tomto roku upraviť tak, aby sme podporili viac projektov, ktoré zlepšia život na Šariši a spoja ľudí, “ vysvetľuje navýšenie podpory grantu Ján Čerkala, manažér závodu Pivovar Šariš.

O tom, kto získa peniaze z grantu, už tretíkrát nerozhoduje len odborná komisia, ale aj ľudia vo verejnom hlasovaní. To bude prebiehať v spolupráci s portálom www.dobrenoviny.sk odteraz až do 16. októbra. Projekt, ktorý získa najviac hlasov, dostane špeciálnu prémiu vo výške 2 000 eur. „Slováci v posledných mesiacoch ukázali veľkú súdržnosť a spolupatričnosť. A aj keď kríza vzbudila v ľuďoch pochybnosti, po pár mesiacoch môžeme s istotou povedať, že sme to stále my. Preto tento rok motivujeme k hlasovaniu všetkých Slovákov – veríme totiž, že región Šariš sa počas roka môže stať na pár dní domovom pre kohokoľvek, “ hovorí Ján Čerkala.

Pamiatky, folklór aj obnova komunitného života
O podporu ľudí sa uchádza jedenástka projektov, ktoré pomáhajú obnove komunitného života utlmeného kvôli epidémii ochorenia COVID-19, podporujú udržateľnosť a ochranu životného prostredia na miestach, ktoré obyvatelia kraja využívajú na aktívny odpočinok alebo prispievajú k obnove turistických atrakcií, ktoré sú významnými symbolmi regiónu či sú späté s východoslovenským folklórom a tradíciami.

O užšom výbere projektov rozhodovala grantová komisia zložená zo zástupcov Pivovaru Šariš, členov správnej rady Komunitnej nadácie Veľký Šariš a miestnych odborníkov pre regionálny rozvoj. „Sme radi, že Pivovar Šariš sa pri svojom grantovom programe opiera aj o našu komunitnú nadáciu a odborníkov na regionálny rozvoj. Potvrdzuje tým, že je naozaj dobrým susedom, ktorý načúva svojmu okoliu, “ uviedla Štefánia Lenzová, správkyňa Komunitnej nadácie Veľký Šariš.

V tomto roku sa o priazeň ľudí a finančnú prémiu uchádzajú nasledujúce projekty:
1. Kde je tvoj domov?
Prihlasovateľ: OZ ex Teatro
Občianske združenie ex Teatro sa dlhé roky prihovára divákom prostredníctvom experimentálneho divadla. V rámci pásma predstavení s názvom Krvavé dejiny im už niekoľko rokov sprostredkúva zaujímavé a dôležité momenty z histórie v spišskom regióne a plánuje tak robiť i naďalej. Námetom 18. ročníka Krvavých dejín sú autentické osudy spišských Nemcov, ktorí pre národnú príslušnosť stratili základné právo, právo na vlasť. Občianske združenie preto využije grant na naštudovanie a prípravu divadelnej hry s názvom „Kde je tvoj domov?“ Dramatické predstavenie rozpráva hľadaní identity a domova na pozadí historických súvislostí.

2. Benefičný koncert "Dobrovoľníkom"
Prihlasovateľ: Slovenský červený kríž ú.s. Svidník, n.o.
Slovenský červený kríž ú.s. Svidník, n.o. zorganizuje benefičný koncert „Dobrovoľníkom“. Chce sa tak verejne poďakovať ľuďom, ktorí pomáhali pri zvládaní pandémie COVID-19. Dobrovoľníci SČK ÚzS Svidník boli nasadení na hraničnom prechode Vyšný Komárnik a v karanténnom centre vo Svidníku. Pomáhali pri registrácii, odregistrácii, asistovali pri odoberaní vzoriek a pri rozvoze stravy repatriantom. Nechceli pritom žiadnu odmenu. SČK by bez dobrovoľníkov iba veľmi ťažko dokázal efektívne pomáhať v tejto kritickej situácii.

3. Boccia Open 2021
Prihlasovateľ: OZ ZOM Prešov
Občianske združenie ZOM Prešov združuje ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím z celého regiónu. Jeho poslaním je snaha o dosiahnutie rovnakých príležitostí vo všetkých oblastiach života. Peniaze z grantu pomôžu združeniu zrealizovať verejný integračný projekt Boccia Open 2021. Ide o celodenný „minifestival“ na prešovskom sídlisku s boccia turnajom, ale aj ďalšími pohybovými a umeleckými aktivitami, prezentáciami a kultúrnym programom. Cieľom projektu je vzbudiť záujem verejnosti o riešenie problémov komunity v duchu myšlienky „Nepotrebujeme ľútosť, potrebujeme len pochopenie a vhodné podmienky na samostatný aktívny život.”

4. Zelená planéta
Prihlasovateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, n.o.
OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš chcú upriamiť pozornosť na klimatické zmeny, ktorým čelí aj vodná nádrž Domaša. S ich pričinením a aj za peniaze z grantu vyrastie preto v regióne štvormetrová Zelená planéta, ktorú vyrobia umeleckí kováči. Všetky vodné plochy budú z nerezu. Z kontinentov budú vyrastať živé rastliny a vo vnútri zemegule budú búdky pre vtáky, skrýše pre motýle a včely. Návštevník pri vzhliadnutí tohto živého komplexu pochopí, aké dôležité je správať sa k našej planéte úctivo.

5. Záhrada sv. Ambróza
Prihlasovateľ: OZ Novonatura
Záhrada sv. Ambróza pomôže obnoviť stav včelstva a poslúži aj ako oddychová zóna pre občanov a turistov vo Veľkom Šariši. V záhrade nebudú chýbať hmyzie domčeky, bylinky či iná včelia pastva. Návštevníci budú môcť stráviť čas v príjemnom prostredí, nazbierať si bylinky, kúpiť si a dozvedieť sa niečo o účinkoch včelích produktov či využiť tzv. „včeliu saunu“. Projekt s grantovou podporou pripravuje OZ Novonatura.

6. Hviezdne dotyky
Prihlasovateľ: Teleskop, n.f.
Hviezdne dotyky je projekt určený je pre turistov, ktorí obľubujú prírodu a tiež zážitky pod tmavou oblohou. Pripravuje ho nadačný fond Teleskop. Za peniaze z grantu by mala pribudnúť vyhliadková plošina vo výške troch metrov, ktorá cez deň poskytne pohľad na Vihorlat, Ukrajinské vrchy i na Poloniny a v noci zase pohľad na prekrásnu nočnú oblohu, nerušenú svetelným znečistením. Tento projekt plynule dopĺňa projekt, ktorý bol zrealizovaný z programu „Šariš ľuďom 2018“ pod názvom Rendezvous na Mliečnej ceste.

7. Ľadová jaskyňa
Prihlasovateľ: OZ Litmanyvčan
V Litmanovej pribudne vďaka grantovej podpore „Náučný chodník k ľadovej jaskyni.“ Priamo v teréne sa návštevníci budú môcť oboznámiť s najcennejšími prírodnými a kultúrno-historickými hodnotami jaskyne, a tiež sa dozvedieť, ako ju chrániť. Chodník má slúžiť aj ako dôležitý prostriedok v rámci environmentálnej výchovy. Projekt pripravuje OZ Litmanyvčan, ktoré pomáha chrániť kultúrne a historické pamätihodnosti v Litmanovej.

8. Klenoty - veľké klenoty Veľkého Šariša
Prihlasovateľ: OZ Prešovská bicyklová skupina Kostitras
Veľký Šariš navštevuje po otvorení medzinárodnej cyklotrasy čoraz viac ľudí a mesto má množstvo otlačkov histórie hodných povšimnutia. OZ Prešovská bicyklová skupina Kostitras sa rozhodlo priblížiť ich návštevníkom netradičnou formou. Projekt má vizuálnym spôsobom sprostredkovať osudy osobností, dôležité udalosti, historické a technické stavby, ktoré predstavujú pamäť tohto mesta v priebehu storočí. Obrazová informácia s krátkym textovým odkazom má podnietiť zvedavosť i fantáziu a zároveň inšpirovať k hľadaniu ďalšieho príbehu. Ruku k dielu priloží výtvarník Kamil Jurašek, ktorý tieto témy spracuje do podoby reflektujúcej aktuálnu historickú dobu.

9. FS Kendičan - obnova krojov
Prihlasovateľ: OZ Kendičan
OZ Kendičan zabezpečí za peniaze z grantu nové kroje pre folklórnu skupinu s rovnomenným názvom. Členky súboru dostanú nové sukne a lajblíky so zachovaním známej Kendickej výšivky. Je to pokračovanie projektu, ktorý realizujú od roku 2015. Aj vďaka obnove krojov sa podarilo pozdvihnúť úroveň verejných vystúpení súboru a v posledných rokoch získali aj nových členov. FS Kendičan ako zmiešaná skupina funguje už takmer 50 rokov zachováva tradičné piesne piesní obce Kendice a regiónu Šariš.

10. Spev v pohybe
Prihlasovateľ: OZ Prešovské kultúrne a spoločenské združenie
Folklórny súbor Dúbrava zabezpečí nové porty – bezdrôtové mikrofóny. Vďaka nim bude môcť ponúknuť divákom nielen kvalitnejší zvuk pri vystúpeniach, ale aj pestrejšie a variabilnejšie choreografie. Samotný projekt Spev v pohybe tiež prispeje i k napĺňaniu samotnej podstaty folklórneho súboru, a tou je prezentácia, šírenie a udržiavanie ľudových tradícií východného Slovenska.

11. Vítanie jari
Prihlasovateľ: OZ Folklórna skupina Zvonárka
Vďaka grantovej podpore privítajú folkloristi zo skupiny Zvonárka na východe jar a širokej verejnosti priblížia ľudové tradície spišského regiónu. Podujatie , ,Vítanie jari" sa uskutoční v historických priestoroch kežmarského hradu. Projekt je výnimočný tým, že na ňom súčasne spolupracuje niekoľko generácií.

02_Projekt Benefičný koncert Dobrovoľníkom realizuje SČK, ú.s. Svidník, n.o. Na zábere dobrovoľníčka Katarína Mikulová
03_Projekt Boccia OPEN 2021 realizuje OZ ZOM Prešov
04_Projekt Zelená planéta realizuje OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš
05_Projekt Záhrada sv. Ambróza realizuje OZ Novonatura
06_Projekt Hviezdne dotyky realizuje Teleskop, n.f.
07_Projekt Ľadová jaskyňa realizuje OZ Litmanyvčan
08_Projekt Klenoty - veľké klenoty Veľkého Šariša realizuje OZ Prešovská bicyklová skupina Kostitras
09_Projekt FS Kendičan obnova krojov realizuje OZ Kendičan
10_Projekt Spev v pohybe realizuje OZ Prešovské kultúrne a spoločenské združenie
11_Projekt Vítanie jari realizuje OZ Folklórna skupina Zvonárka
Mohlo by Vás zaujímať
Mesto Veľký Šariš sa stalo Európskym mestečkom športu 2021
Veľký Šariš sa zviditeľnilo na športovej mape Európy. Mesto získalo titul Európske mestečko športu 2021.
Čas na podanie daňového priznania je do 2.novembra
Termín pre podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2019 sa blíži. Daňové priznanie musia daňovníci podať a daň aj zaplatiť do 2.novembra 2020. Finančná správa podá pomocnú ruku tým, ktorí daň nebudú schopní uhradiť. Posilní aj služby call centra a rozšíri úradné hodiny na daňových úradoch.
SODB 2021: Domy a byty sčítavali aj počas leta
Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.
Uhlíková neutralita, výrazná redukcia plastov a šetrenie vody. Prazdroj mieri so stratégiou udržateľnosti do roku 2030
Plzeňský Prazdroj Slovensko pripíja Na budúcnosť! Spoločnosť prichádza s novou stratégiou udržateľného rozvoja, vďaka ktorej chce ešte viac znížiť vplyv svojho podnikania na krajinu. Okrem dosiahnutia uhlíkovej neutrality vo výrobe piva do roku 2030 sa zaväzuje využívať výlučne obnoviteľnú energiu, redukovať produkciu plastov a do líderskej pozície sa chce dostať aj v šetrení s vodou.
Kto získa Krajské srdce na dlani? Pomôžte nájsť a oceniť dobrovoľníkov
Prešovské dobrovoľnícke centrum sa už po devätnásty raz obracia na širokú verejnosť s prosbou o nomináciu skupín i jednotlivcov v Prešovskom kraji, ktorí sa bez nároku na honorár venujú dobrovoľníckej činnosti.
Pomôcť chudobným môžeme spoločnými silami
17. október je Medzinárodným dňom za odstránenie chudoby. V týchto dňoch sa Fórum kresťanských inštitúcií naplno venuje téme chudoby a organizuje Veľtrhy sociálnych aktivít. Pomôcť však môže každý.
Prazdroj opäť zachraňuje gastro: Po 4-miliónovej injekcii z prvej vlny investuje do ďalšej pomoci pre podniky
"Slovenské gastro prežíva najťažší rok vo svojej novodobej histórii. Prvá vlna koronakrízy, ktorá všetkých prekvapila svojim rozsahom, zmietla so sebou takmer stovku našich partnerov. Mnohé ďalšie prevádzky z nej vyšli významne oslabené a aktuálne už čelia druhej vlne, počas ktorej bude pre ne situácia opäť mimoriadne dramatická.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Iné: Ponúkam
Iné: Ponúkam
Výučba/doučovanie angličtiny

Som učiteľka angličtiny a ponúkam vyučovanie/doučovanie žiakov aj dospelých (s fakturáciou).V centre môjho záujmu študent a jeho vzdelávacie potreby. Možnosť realizácie hodín cez Skype, Zoom, g-mail video-hovor. O obsahovom zameraní, frekvencii hodín, vašich očakávaniach a špeciálnych požiadavkách sa dohodneme na úvodnej hodine. Bližšie informácie o bohatých profesionálnych skúsenostiach poskytnem e-mailom.Cena: 7 EUR bez DPH/45 min.

0940797934 | | cena: 7,-€
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.