PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/19124/mesto_presov_reaguje_na_nepravdive_informacie_uverejnene_na_webovej_stranke_dennika_plus_jeden_den.html

Mesto Prešov reaguje na nepravdivé informácie uverejnené na webovej stránke denníka Plus jeden deň

Mesto Prešov k dnešnému dňu neeviduje žiadne exekučné konanie, ktoré by bolo vedené proti mestu zo strany spoločnosti Matijka s.r.o. Mesto Prešov doteraz zaplatilo firme Matijka s.r.o. len časť faktúry vo výške 250 tisíc eur, pričom o tejto skutočnosti sme informovali aj na tlačovom brífingu dňa 4.8.2020.

Mesto Prešov je ochotné zaplatiť zvyšnú časť odplaty za záchranné práce vykonané na Mukačevskej ulici do výšky znaleckého posudku Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Medializované informácie o tom, že firma Matijka s.r.o. sa obrátila na exekútora, ktorý peniaze stiahol z účtu mesta Prešov sa nezakladajú na pravde.

Mesto Prešov k dnešnému dňu neukončilo pracovný pomer so žiadnym zo zamestnancov v súvislosti s tragickou udalosťou na Mukačevskej ulici, respektíve v súvislosti s úhradou záväzkov voči spoločnosti Matijka s.r.o. za vykonané záchranné práce.

 
10.9.2020 | Autor: hovorca mesta Prešov | Mesto Prešov | čítané: 255 krát