PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/19069/riziko_poziarov_sa_v_tychto_dnoch_moze_zvysit-_v_lesoch_je_potrebne_dodrziavat_pravidla.html

Riziko požiarov sa v týchto dňoch môže zvýšiť, v lesoch je potrebné dodržiavať pravidlá

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove upozorňuje občanov na čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, a to od 10.8.2020 od 14.00 hod. až do odvolania.

Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na území Slovenska a predovšetkým vyšších teplôt s nedostatkom zrážok, dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov na lesných pozemkoch, ktoré môžu spôsobiť veľké materiálne a environmentálne škody, ako aj ohroziť zdravie a životy občanov.

OR HaZZ v Prešove preto vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, ktorý platí v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov, a to od 10.8.2020 od 14.00 hod. až do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je potrebné dodržiavať pravidlá protipožiarnej bezpečnosti. Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme je preto zakázané fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov alebo stromov či spaľovať horľavé látky.

 
10.8.2020 | Autor: Martin Remeta | Spoločnosť | čítané: 238 krát