Piatok, 25. september 2020
Meniny má Vladislav | zajtra Edita

Mesto Prešov uhradí oprávnené náklady na záchranné práce na Mukačevskej ulici

Mesto Prešov pristúpi k úhrade nákladov spojených so záchrannými prácami vykonanými po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove. Faktúru od spoločnosti Matijka s.r.o. radnica preplatí len do výšky uznanej v znaleckom posudku z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Mesto Prešov už pozná reálnu výšku nákladov na záchranné práce na Mukačevskej ulici v Prešove súvisiace s tragickým výbuchom, ku ktorému došlo 6.12.2019. Celkové rozpočtové náklady na asanáciu spodných podlaží bytového domu na Mukačevskej 7 v Prešove, triedenie a odvoz sutín a ich uloženie na skládke odpadov Petrovce – Hanušovce predstavujú sumu 781.029,08 eur s DPH. Vyplýva to zo záverov Znaleckého posudku č. 94/2020 vypracovaného Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Sumu stanovenú znaleckým ústavom považuje mesto Prešov za opodstatnenú a preukázanú a je pripravené ju vyplatiť spoločnosti Matijka s.r.o. Mesto doteraz uhradilo firme Matijka s.r.o. iba nespochybniteľnú časť výdavkov vo výške 250.000 eur s DPH.

Spoločnosť Matijka s.r.o. doručila mestu Prešov dve faktúry súvisiace so záchrannými prácami na Mukačevskej ulici v celkovej výške 1.018.481,98 eur, (prvú faktúru v sume 803.405,49-€ a druhú faktúru v sume 215.076,49 eur). Mesto Prešov však firme uhradí v zmysle záverov znaleckého posudku iba 781.029,08 eur, čím zabezpečí hospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi. Zostatok v sume 237.452,90 eur mesto Prešov neuznáva.

Mesto Prešov už pri zadávaní objednávky spoločnosti Matijka s.r.o. na búracie a asanačné práce a odvoz sutín z bytového domu na ulici Mukačevská č.7 v Prešove avizovalo, že bude preverovať opodstatnenosť a správnosť vykonaných prác, ktoré následne podliehajú prevereniu Okresným úradom v Prešove. Za účelom čo najobjektívnejšieho preukázania ceny a opodstatnenosti vykonaných prác, a taktiež na základe odporúčania hlavného kontrolóra, zadalo mesto Prešov vypracovanie Znaleckého posudku na posúdenie oprávnenosti fakturácie Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline ako najvyššiemu znaleckému orgánu na území Slovenskej republiky.

Pri vypracovaní posudku poskytlo mesto Prešov znaleckému ústavu plnú súčinnosť a všetky potrebné dokumenty vrátane cenovej ponuky, faktúr a výkazu prác od firmy Matijka s.r.o. , a taktiež faktúr o uložení odpadu od spoločnosti OZON Hanušovce, a.s. Okrem toho mesto poskytlo ústavu aj stavebný denník.

Znalecký ústav preveril všetky dokumenty, pričom nespochybnil rozsah ani množstvo vykonaných prác, ani rozsah odpracovaných hodín, ani uloženie odpadu na skládke. Znalecký ústav konštatoval, že jednotkové ceny spoločnosti Matijka s.r.o. sú nižšie o 3,1% až 25,7% ako sú jednotkové ceny rovnakých položiek v cenníku Cenekon za 2. polrok 2019.

Rozdiel v cene fakturovanej spoločnosťou Matijka s.r.o. a kontrolným rozpočtom spracovaným Ústavom súdneho inžinierstva spočíva v tom, že súpis vykonaných prác spoločnosti Matijka s.r.o. zo dňa 18.02.2020 a zo dňa 30.03.2020 nie je zostavený správne. Znalecký ústav v posudku podrobne uviedol, ktoré položky cenovej ponuky zo dňa 16.12.2019 a súpisu vykonaných prác zo dňa 18.02.2020 a zo dňa 30.03.2020 a následne vystavených faktúr, spoločnosť Matijka s.r.o. uviedla nesprávne. Znalecký ústav ďalej uviedol, ktoré práce mali byť zahrnuté pod iné položky a kódy, čím vznikol rozdiel v cene v neprospech mesta Prešov.

Nesprávne vystavené faktúry od firmy Matijka s.r.o. za záchranné práce nepovažuje mesto Prešov za pripravený zámer. Išlo totiž o špecifickú zákazku v dôsledku mimoriadnej udalosti. Zároveň chceme vyjadriť poďakovanie za promptnú reakciu a korektný prístup tejto spoločnosti, ktorá nastúpila na miesto mimoriadnej udalosti bezprostredne po ukončení činnosti špecializovanej firmy z Českej republiky, v čase blížiacich sa vianočných sviatkov.

Znalecký posudok z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline jasne preukázal reálnu cenu záchranných prác, ktoré boli vykonané po tragédii na Mukačevskej ulici. Potvrdili sa tak opakované vyhlásenia mesta Prešov, že tieto práce nebolo možné vykonať za 400-tisíc eur, ako tvrdila začiatkom roka 2020 iná súkromná firma. Mesto Prešov od začiatku považuje konanie tejto firmy za špekulatívne a účelové s cieľom využiť zvýšený záujem verejnosti o dianie súvisiace s tragickým výbuchom plynu na zviditeľnenie sa v médiách.

Mesto Prešov prijalo od firmy Matijka s.r.o. faktúru vo výške 803 405,49 eur. Druhá faktúra vo výške 215 076,49 eur bola firme Matijka s.r.o. vrátená.

Mesto Prešov doteraz zaplatilo za vykonané záchranné práce súvisiace s odstraňovaním následkov mimoriadnej udalosti zo dňa 6.12.2019 spolu viac ako 470 tisíc eur (suma zahŕňa úhrady pre všetky zúčastnené firmy vrátane úhrady 250 tisíc eur pre firmu Matijka s.r.o.).

Ilustračné foto: Mukačevská 7, december 2019

Mohlo by Vás zaujímať
FOTO: DAMA Fest
Ako každý rok, tak aj tento sa uskutočnil Festival SZUŠ DAMA, kde žiaci aj učitelia predstavili to, čo sa naučili.
Mesto Prešov podpísalo zmluvu s dodávateľom parkovacieho softvéru
Mesto Prešov podpísalo zmluvu s firmou OCP s.r.o. , na realizáciu informačného systému automatizovanej regulácie parkovania. Cieľom je vytvorenie centrálneho systému evidencie vozidiel, ktorý od januára 2021 umožní kontrolu platieb za parkovné.
Vyhlásenie mesta Prešov k úhrade záväzkov voči spoločnosti Matijka, s.r.o
Mesto Prešov vyplatilo spoločnosti Matijka s.r.o. za vykonané záchranné práce po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici sumu len do výšky stanovenej v znaleckom posudku z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Zvyšnú vyfakturovanú čiastku radnica naďalej považuje za nedôvodnú.
Mesto Prešov sa v septembri zapojí do súťaže Do práce na bicykli
Mesto Prešov sa aj tento rok zapojí do národnej kampane Do práce na bicykli. Celoslovenská súťaž potrvá od 1. do 30. septembra 2020.
V Prešove sme si pripomenuli 76. výročie Slovenského národného povstania
Pri pamätníkoch v Južnom parku a na Konštantínovej ulici sme si pripomenuli pamiatku obetí SNP. Ani po 76 rokoch tak nezabúdame na tých, ktorí padli v boji za našu slobodu.
Mesto Prešov zaplatilo firme Matijka s.r.o. za vykonané záchranné práce
Mesto Prešov pristúpilo k úhrade oprávnených nákladov spojených so záchrannými prácami vykonanými po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove. Faktúry od spoločnosti Matijka s.r.o. radnica preplatila do výšky uznanej v znaleckom posudku z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.
Mesto Prešov reaguje na nepravdivé informácie uverejnené na webovej stránke denníka Plus jeden deň
Mesto Prešov k dnešnému dňu neeviduje žiadne exekučné konanie, ktoré by bolo vedené proti mestu zo strany spoločnosti Matijka s.r.o. Mesto Prešov doteraz zaplatilo firme Matijka s.r.o. len časť faktúry vo výške 250 tisíc eur, pričom o tejto skutočnosti sme informovali aj na tlačovom brífingu dňa 4.8.2020.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.