PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/19046/na_start_presovskeho_cyklomaratonu_sa_po_6-_raz_postavia_mali_aj_velki_cyklisti.html

Na štart Prešovského cyklomaratónu sa po 6. raz postavia malí aj veľkí cyklisti

Obľúbené cyklistické podujatie sa uskutoční 5. septembra 2020. Vítaní sú všetci, ktorí chcú posilniť svoje zdravie a zašportovať si.

V sobotu 5. septembra 2020 od 14.30 hod. bude Prešov patriť cyklistom všetkých vekových kategórií. 6. Prešovský cyklomaratón sa bude niesť v duchu hesla: „Vodiči automobilov, na ceste nie ste sami."

Podujatie sa už tradične uskutoční pod záštitou primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej.

6. Prešovský cyklomaratón odštartuje na Sídlisku III (konečná MHD) a cyklisti sa po okruhu mestom stretnú v cieli, ktorý bude na Jazdeckej ulici 1/A (Bowling pri trati), opäť na Sídlisku III.

Mestský okruh dlhý 15 kilometrov bude viesť ulicami Prostějovská - Volgogradská - V. Clementisa - Obrancov mieru - Pražská - kruhový objazd pri ZVL - Švábska - Arm. gen. Ľ. Svobodu - Rusínska - Kuzmányho - Čierny most - Masarykova - Nám. legionárov - Hlavná - Sabinovská - Björnsonova - Čapajevova - Jazdecká.

6. Prešovský cyklomaratón sa vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19 uskutoční s malou zmenou. Ulicami Prešova pôjdu cyklisti spoločne a pôjde tak o "manifestačnú jazdu" na propagáciu voľnočasovej cyklistiky.

5. septembra 2020 v čase od 13.45 hod. do 14.20 hod. bude prebiehať prezentácia účastníkov. Prezentácia účastníkov sa uzatvára 10 min pred štartom. O 14.20 hod. je naplánované otvorenie podujatia a o 14.30 hod. sa cyklisti spoločne vyberú na jazdu mestom.

Mestského okruhu sa môžu zúčastniť deti staršie ako 10 rokov, v doprovode zákonného zástupcu. Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách. Každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu. Z bezpečnostných dôvodov nie je trať vhodná na jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom.

Organizátorom podujatia je Občianske združenie CYKLOMARATÓN Prešov v spolupráci s OZ Legendary Bike club. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.cyklopresov.com a facebookovej stránke www.facebook.com/cyklopresov/ alebo na e-mailovej adrese: cyklomaratonpresov@gmail.com.

Na 6. Prešovský cyklomaratón sa môžete registrovať na webovej adrese www.cyklopresov.com. Štartovné je dobrovoľné. V cene uhradeného dobrovoľného príspevku je občerstvenie po dojazde do cieľa.

Tešíme sa na Vašu účasť a dobicyklovania!

OZ CYKLOMARATÓN Prešov chce týmto obľúbeným cyklopodujatím opäť pomôcť Prešovčanom podporiť zdravie prostredníctvom cielenej telesnej aktivity. Cieľom podujatia je tiež prevencia civilizačných ochorení a zdravotná výchova so zameraním na pozitívny vplyv cykloturistiky na zdravie.

6. Prešovský cyklomaratón sa opäť ponesie v duchu „free cyklistiky“, čiže bez naháňania najlepšieho času, a určený je iba na preverenie si vlastných fyzických síl.

 
28.7.2020 | Pridal: Redakcia pis.sk | Šport | čítané: 560 krát