Utorok, 18. január 2022
Meniny má Bohdana | zajtra Drahomíra, Mário

Prešovské základné školy dnes rozdali viac ako 6000 vysvedčení, stovky ďalších si žiaci neprevzali

Aj v Prešove si dnes žiaci odniesli domov svoje vysvedčenia. Vyzdvihnúť si ich však neprišli všetci.

Brány prešovských základných škôl sa dnes otvorili naposledy, aby privítali žiakov, ktorí si prišli prevziať svoje vysvedčenia za uplynulý školský rok.

Základné školy v Prešove dnes vystavili spolu 7078 koncoročných vysvedčení. Z celkového počtu žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta si fyzicky vysvedčenie prevzalo 6 505 žiakov a 81 zákonných zástupcov. Neprevzaté vysvedčenia sú uložené v trezoroch v kanceláriách škôl a zákonní zástupcovia si majú možnosť ich vyzdvihnúť podľa oznámenia jednotlivých ZŠ do 15.7.2020, prípadne koncom augusta alebo v septembri.

Školský rok 2019/2020 síce poznačila pandémia ochorenia COVID-19 a učitelia i žiaci sa museli prispôsobiť novým podmienkam výučby, no zvládli to výborne. Všetkých 12 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov plynule prešlo z prezenčnej formy výučby na elektronickú, vrátane výchovných predmetov. Prešovskí učitelia sa rýchlo prispôsobili novej situácii a v rámci povinnej elektronickej výučby sa žiakom čoraz častejšie prihovárali aj online. Okrem samotnej výučby prebiehalo elektronicky aj zadávanie domácich úloh, metodických listov a testov vrátane vyhodnocovania a hodnotenia.

Deťom z 19 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov zabezpečovali pani učiteľky rôzne aktivity v elektronickej forme. Takýmto spôsobom ponúkli rodičom nové kreatívne formy trávenia času s deťmi, a zároveň sa snažili odľahčiť ich povinnosti v čase, keď museli byť so svojimi ratolesťami doma.

Dištančné vzdelávanie prinieslo množstvo pozitívnych skúsenosti pre všetky zúčastnené strany. Podľa Referátu školstva, mládeže a športu MsÚ školy len v ojedinelých prípadoch riešili slabú sebadisciplínu niektorých žiakov, ktorí sa nezapájali do vzdelávania. Spolupráca s rodičmi prešovských žiakov bola veľmi dobrá a mnohí po domácom vyučovaní s deťmi uznali, že povolanie učiteľa je naozaj náročné a že škola má vo výchove a vzdelávaní žiakov veľmi dôležité poslanie.

Učitelia a žiaci sa počas online výučby museli vysporiadať s rôznymi technickými a inými problémami, no vzájomnými konzultáciami vzniknuté situácie dobre zvládli.

Počas letných prázdnin pripravujú viaceré prešovské ZŠ množstvo aktivít pre deti. ZŠ Važecká od 1. 7. 2020 organizuje denný tábor Vážka a 6 základných škôl (ZŠ Matice slovenskej 13, ZŠ Prostějovská 38, ZŠ Mirka Nešpora 2, ZŠ Lesnícka 1, ZŠ Važecká ZŠ Bajkalská 29) sa prihlásilo do projektu Letná škola. Oba projekty sa uskutočnia v auguste 2020.

ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY

Vysvedčenie si prevzala aj väčšina žiakov základných umeleckých škôl. Ostatní žiaci si môžu vysvedčenie prevziať po dohode s triednym učiteľom, v septembri alebo pri zápise na nový školský rok 2020/2021. Vysvedčenie si môžu prebrať len osobne, neposiela sa poštou.

Od apríla 2020 všetci pedagógovia ZUŠ v rámci svojich možností a možností žiakov vyučovali dištančnou formou. Podľa pedagógov bol tento spôsob vyučovania mimoriadne náročný, a to tak pre nich, ako aj pre žiakov. Dištančná forma vyučovania pokračovala až do 12. júna 2020. Od 15. júna 2020 sa vyučovalo prezenčnou formou. Aj keď Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určilo účasť na vyučovaní na dobrovoľnej báze, účasť žiakov ZUŠ na vyučovaní bola viac ako 87 %.

Všetkým deťom, žiakom, rodičom a pedagógom prajeme krásne prázdniny!

Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK