PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/18939/presovske_materske_skoly_budu_pre_deti_otvorene_aj_pocas_prazdnin.html

Prešovské materské školy budú pre deti otvorené aj počas prázdnin

Mesto Prešov zverejňuje letný harmonogram otvorenia materských škôl. Deti sa počas letných prázdnin môžu hrať a učiť v 17 materských školách.

Prešovské materské školy budú otvorené aj počas letných prázdnin. Počas mesiacov júl a august 2020 bude otvorených 17 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov podľa harmonogramu od 1. júla do 31. augusta 2020.

Posledný augustový týždeň budú otvorené všetky škôlky s výnimkou tých, v ktorých prebieha rekonštrukcia. Z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác budú počas celých mesiacov júl a august zatvorené MŠ Bratislavská a MŠ Bajkalská. Svoje brány v lete neotvorí ani MŠ Hviezdoslavova.

Harmonogram prevádzok jednotlivých materských škôl je zverejnený aj na webových stránkach jednotlivých materských škôl.

Počas letných mesiacov júl a august sa upúšťa od možnosti výberu materskej školy v rôznych mestských častiach. Materské školy budú otvorené len pre deti, ktoré sú prijaté do danej materskej školy.

Platba za školné počas mesiacov júl a august bude realizovaná v súlade s platným VZN č. 4/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, a to vo výške 2,00 eur/deň.

Za celodennú stravu rodičia zaplatia 1,74 eur/deň, v prípade diétnej stravy 2,05 eur/deň.

 

Prílohy

Harmonogram materských škôl leto-Prešov
pdf
90.6 kB
2.7.2020 | Pridal: Redakcia pis.sk | Vzdelávanie a školstvo | čítané: 1659 krát