PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/18847/mesto_presov_pokracuje_v_koseni_verejnej_zelene.html

Mesto Prešov pokračuje v kosení verejnej zelene

V Prešove sa od začiatku mája kosí verejná zeleň. Pracovníci postupne kosia líniovú a parkovú zeleň vo vlastníctve mesta.

Od 4. mája 2020 sa v meste Prešov podľa schváleného harmonogramu kosí verejná zeleň.

Prvú kompletnú kosbu v meste Prešov, ktorá bola ukončená v priebehu júna, zabezpečila spoločnosť Záhradníctvo Sadex, s.r.o. , ďalšie fázy kosby realizuje spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a.s.

Kosia sa verejné plochy vo vlastníctve mesta Prešov, vo všetkých jeho mestských častiach. Harmonogram je vypracovaný tak, že už počas prvého týždňa sa kosba realizovala na 4 najväčších sídliskách (Sídlisko III, Sídlisko II, Sekčov, Šváby).

Vzhľadom na to, že kosba zelene závisí najmä od klimatických podmienok, v prípade nepriaznivého počasia sa jej jednotlivé termíny môžu meniť.

V meste Prešov sa kosba verejnej zelene realizuje počas roka trikrát. Líniová zeleň, ktorá lemuje vozidlové a pešie ťahy, sa kosí štyri až päťkrát, centrum mesta podľa potreby aj viackrát do roka.

V niektorých lokalitách sa tráva kosí aj mulčovacou kosačkou, ktorá pokosené trávne zvyšky rozomieľa na drobné časti a zabezpečuje tak návrat organických živín späť do pôdy v najprirodzenejšej forme, bez potreby využívania umelých hnojív.

 

Prílohy

Harmonogram 2. kosby verejnej zelene 2020
pdf
250.5 kB
10.7.2020 | Pridal: Redakcia pis.sk | Mesto Prešov | čítané: 847 krát