PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/18825/zacalo_velke_upratovanie_v_regionalnych_knizniciach.html

Začalo veľké upratovanie v regionálnych knižniciach

Za dverami knižníc Prešovského samosprávneho kraja sa život napriek šíreniu koronavírusu nezastavil. Vo virtuálnom svete čitateľom, ale aj verejnosti, denne ponúkajú rozmanité aktivity, súťaže, ako i dôležité informácie o stave pandémie. V týchto dňoch zamestnanci knižníc realizujú aj potrebné rekonštrukčné a odborné práce súvisiace s revíziou knižného fondu.

Už niekoľko týždňov je spoločnosť ochromená pandémiou, ktorá zaskočila celý svet. Novým podmienkam, sa promptne prispôsobili aj knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Ich činnosť sa primárne presunula na sociálne siete a internetové stránky, kde pravidelne zásobujú verejnosť vzdelávacími a zábavnými aktivitami. Riaditeľka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Iveta Hurná zdôraznila, že je to len časť práce, ktorú aktuálne zabezpečujú. Čo čitatelia nemôžu vidieť, je práca vykonávaná takpovediac „za oponou“. „Zamestnanci verejných knižníc sa teraz aktívne venujú aj estetizácii knižničných priestorov. V neposlednom rade sme spustili aj revíziu knižného fondu. Jeho účelom je porovnanie skutočného stavu počtu kníh s tým čo evidujeme v systéme.“ Zjednodušene, v knižniciach robia inventúru. Netýka sa to len kníh, ale aj máp, audiovizuálnych dokumentov a hier, ktoré patria tiež do fondu. V súvislosti s revíziou prebieha zároveň aj príprava priestorov, regálov na nové tituly a práca v skladových priestoroch.

„Revíziu môžeme vykonávať len za zatvorenými dverami. Preto využívame na to tento čas, keď nemôžeme poskytovať svoje služby pre verejnosť, “ vysvetľuje Iveta Hurná. Dodáva: „Tituly vyradzujeme priebežne z dôvodu poškodenia, opotrebovania, obsahovej zastaranosti či straty používateľmi. Pre každú inštitúciu je dôležité poznať rozsah majetku a mať v ňom poriadok, v knižnici obzvlášť.“

Je to zložitý a časovo náročný proces, začínajúci vyraďovaním kníh. Každý titul na pobočke musí prejsť rukami zamestnanca. Ten na základe stanovených parametrov vyhodnotí, či titul ostane alebo bude z fondu vylúčený. Následne môže knižnica začať so samotnou revíziou. „Každý jeden exemplár (teda každá kniha, mapa, CD, DVD, hra...), označený čiarovým kódom a nachádzajúci sa na pobočke, je potrebné zosnímať do špeciálneho programu. Knihu následne označíme pečiatkou „revízia", “ oboznamuje nás s procesom Jana Zakuťasnká, pracovníčka Oddelenia spracovania, ochrany a revízie knižničných fondov. Podľa jej slov rovnako postupujú aj pri odrevidovaní všetkých nových titulov priradených na pobočku. Nasleduje ešte konzultácia s technikom v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Ten poskytne zoznam kníh, ktoré by sa mali nachádzať na jednotlivých pobočkách. V tomto bode začína pre zamestnancov skutočná „mravčia“ práca. Jana Zakuťanská ďalej vysvetľuje: „Každý jeden titul, zo spomínaného zoznamu musíme preveriť, či a kedy sa naposledy požičiaval, či má nejaké transakcie, alebo sa nachádza v sklade, prípadne vo väzbe (teda na oddelení, kde sa tituly opravujú, lepia, zošívajú).“ Tituly, ktoré sa fyzicky nenájdu, sa z fondu následne vyradia. „Napokon získame konkrétne číslo počtu kníh, to je však aktuálne len do prvého rozvozu nových titulov, či pred vyradením ďalších poškodených, zastaraných, alebo stratených exemplárov. Knižnica je ako živý organizmus, ktorý sa neustále mení.“ dodáva Zakuťanská.

Knižnice Prešovského samosprávneho kraja evidujú k decembru 2019 na svojich pobočkách 801 773 knižných titulov. Počas trvania mimoriadneho „koronavírusového“ obdobia bolo doposiaľ vyradených viac ako 24 500 kníh.

Prehľad revíznych aktivít v jednotlivých regionálnych knižníc

V Okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove v tomto období vykonávajú čiastkovú revíziu knižničného fondu, revidujú tituly na pobočke Bardejovské Kúpele a pripravujú revíziu na oddeleniach čitárne a študovne. Za obdobie „korony“ vyradili viac ako 2 000 knižničných jednotiek.

Vo Vihorlatskej knižnici v Humennom pristúpili v tomto období k vyraďovaniu poškodených dokumentov, a to v počte 7 871, avšak od začiatku roka 2020 celkom vyradili 9 288 poškodených alebo stratených dokumentov. Ďalej budú vo vyraďovaní pokračovať z dôvodu opotrebovaných a poškodených knižničných dokumentov, niektorých aj starších ako 40 rokov.

V knižnici Jána Henkela v Levoči sa systematicky a detailne venujú knižničnému fondu aj keď celková revízia bola uskutočnená ešte v r. 2019. V súčasnom období zrevidovali 7 000 a vyradili 1 347 knižničných jednotiek.

V Podtatranskej knižnici v Poprade sa venujú čiastkovej revízii, ktorú majú naplánovanú aj na najbližšie obdobie počas „korony“.

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove má okrem Centrálnej požičovne aj 4 sídliskové pobočky a 6 odborných oddelení. V súčasnom období sa vykonala revízia v detskej knižnici Slniečko, práve prebieha revízia na pobočke Šváby a na Oddelení inojazyčnej literatúry. V revízii plánujeme pokračovať na pobočke Sídlisko 3, Sídlisko 2 i v Centrálnej požičovni a postupne do konca roka aj na všetkých ostatných oddeleniach knižnice.

V Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubovni si ešte pred vypuknutím pandémie naplánovali revíziu na čas, kedy bude musieť byť knižnica zatvorená pre rekonštrukčné práce (pravdepodobne počas leta), avšak momentálnu situáciu využívajú na pracovisku na prípravné práce – vyraďovanie multiplicitnej a zastaranej literatúry, revíziu záznamov, preradenie knižničných jednotiek z lokácie do lokácie, vrátane zmien signatúr. V prípade, že bude musieť byť knižnica zatvorená kvôli preventívnym opatreniam a podľa priebehu stavebných prác, uskutočnia revíziu knižničného fondu na prelome mája a júna. Počas trvania epidémie v knižnici vyradili cca 3 000 zväzkov kníh.

Podduklianska knižnica vo Svidníku v tomto období takisto realizuje čiastkovú revíziu knižničných jednotiek na jednotlivých oddeleniach knižnice. Podľa stavu opotrebovania kníh ich priebežne vyraďujú. Revízia podľa zákona č. 126/2015 Z.z. o knižniciach bude vykonaná v horizonte 2 rokov podľa plánu revízie knižnice.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočňuje komplexnú mimoriadnu revíziu knižničného fondu a zrevidujú knižničných fond s rozsahom 72 000 knižničných jednotiek. Dôvodom na vykonanie mimoriadnej revízie je plánovaná výmena doteraz používaného knižnično-informačného systému Virtua, za nový knižnično-informačný systém, ktorý bude zohľadňovať požiadavky 21. storočia, bude komfortnejší pre používateľov aj pracovníkov knižnice.

 
27.4.2020 | Autor: A. Zboranová | Kultúra a voľný čas | čítané: 1206 krát