Nedeľa, 03. júl 2022
Meniny má Miloslav | zajtra Prokop

COVID-19: Aktuálne platné opatrenia a obmedzenia v meste Prešov

Mesto Prešov pozorne sleduje aktuálny vývoj situácie v súvislosti s epidémiou koronavírusu a v rámci prevencie zaviedlo sériu opatrení. Mesto Prešov zároveň vyzýva všetkých obyvateľov, aby neverili hoaxom a neovereným poplašným správam šíriacim sa po internete a spoliehali sa len na dôveryhodné zdroje informácií.

V prípade otázok týkajúcich sa epidémie koronavírusu, môžu Prešovčania kontaktovať call centrum Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove na čísle 0911 908 823 (nepretržite), alebo regionálnu epidemiologičku Mgr. Liškovú na tel. čísle: 0910 752 010.

MESTSKÝ ÚRAD A SLUŽBY PRE OBČANOV
Mestský úrad v Prešove od štvrtka 12. marca 2020 zrušil stránkové hodiny a všetky oddelenia sú pre verejnosť uzavreté. Výnimkou je len podateľňa na Hlavnej ulici č. 73, ktorá je občanom k dispozícii v skrátenom čase od 8:00 do 11:00. Jednotlivé oddelenia úradu môžu občania kontaktovať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy podatelna@presov.sk. Mesto Prešov žiada občanov, aby do podateľne MsÚ prichádzali iba v nevyhnutných prípadoch a za podmienky, že sú úplne zdraví, nepociťujú žiadne príznaky ochorenia a neboli počas uplynulých týždňoch v zahraničí.

Pri vybavovaní náležitostí v podateľni MsÚ v Prešove mesto Prešov žiada občanov, aby používali ochranné rúška na tvár.

Od pondelka 16.03.2020 je uzatvorená aj prevádzka hlavnej pokladnice MsÚ na Jarkovej ulici pre vybavovanie klientov a širšiu verejnosť, predbežne do 20.03.2020.

Dane a poplatky za rok 2020 sa budú platiť v júni 2020 až po doručení rozhodnutia. Staré nedoplatky môžu obyvatelia uhradiť na účty mesta prostredníctvom internetbankingu, vkladom v banke, alebo poštovou poukážkou.

V prípade ďalších informácií môžu obyvatelia kontaktovať:
miestne dane 051/3100 250, 232, 235
poplatok za odpad 051/ 3100 256,257
majetok 051/ 3100 241.

MATRIKA
V prípade potreby služieb Matričného úradu môžu občania Matričný úrad kontaktovať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy matrika@presov.sk.

Zároveň platí obmedzenie organizovania sobášov a pohrebov iba v úzkom kruhu blízkych. V prípade sobášov v Obradnej sieni MsÚ v maximálnom počte 10 ľudí, v prípade pohrebov rovnako maximálne 10 ľudí.

ZÁKLADNÉ A MATERSKÉ ŠKOLY:
Aktuálne sú zatvorené všetky materské, základné školy i školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Mesto Prešov zatvorilo pre verejnosť aj všetky mestské školské telocvične a bazény. Rušia sa aj školské výlety a exkurzie. Presúva sa termín finálového kola súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš, rovnako aj Deň učiteľov či Metodický deň.

PODUJATIA V MESTE PREŠOV
Mesto Prešov zrušilo všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia, ktorých je organizátorom.

ZARIADENIA PRE SENIOROV
V Prešove platí zákaz návštev vo všetkých zariadeniach pre seniorov, denných centrách a v denných stacionároch. Do odvolania sú zatvorené aj komunitné centrá.

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
Mesto Prešov po individuálnej dohode s jednotlivými prijímateľmi obmedzuje domácu opatrovateľskú službu. Opatrovateľky roznášajú len potraviny, lieky a drogériu k dverám na požiadanie prijímateľa a nevstupujú do bytov alebo domov. Týmto žiadame prijímateľov, aby si pri preberaní objednaného tovaru, zakryli tvár rúškom alebo šatkou. Rodinní príslušníci sú informovaní o obmedzení poskytovania opatrovateľskej služby. Výnimkou sú prijímatelia, ktorí sú odkázaní na pomoc a nemajú rodinných príslušníkov, ktorí by im službu poskytli, resp. rodinní príslušníci vykonávajú službu v súlade s pokynom predsedu vlády (pracujú v zdravotníctve, resp. zabezpečujú rozvoz a dodávky základných potravín.

Mestský úrad v Prešove zároveň vydal nasledujúce pokyny platné od pondelka 16.3.2020:

Zákaz pohybu prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov mimo objektu zariadenia.
V prípade dovolenky prijímateľa sociálnej služby je nástup možný až po 01.04.2020.
Prerušiť poskytovanie sociálnej služby pre prijímateľov v denných stacionároch a jedálni až do odvolania.
Chceme zároveň vyzvať všetkých obyvateľov, najmä seniorov, aby neotvárali cudzím ľuďom, ktorí tvrdia, že im chcú zmerať teplotu a podobne.

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV:
Dopravný podnik mesta Prešov realizuje okrem bežnej údržby aj dodatočnú dezinfekciu interiéru autobusov a trolejbusov, a to pomocou tlakových parných čističov a dezinfekčných postrekov. Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. zároveň informuje cestujúcich o preventívnych opatreniach a odporúčaniach na zníženie rizika infekcie priamo vo vozidlách MHD prostredníctvom informačných letákov a na LED obrazovkách.

Dopravný podnik mesta Prešov prijal v týchto dňoch aj ďalšie preventívne opatrenia na zamedzenie prípadného šírenia koronavírusu. Zrušené sú tlačidlá na otváranie dverí, vodiči otvárajú všetky dvere autobusov automaticky. Zrušené sú všetky zastávky na znamenie - všetky spoje MHD zastavujú na zastávkach vždy automaticky. Zrušený je aj doplnkový predaj cestovných lístkov u vodiča. Cestujúci môžu ako alternatívu využiť SMS cestovný lístok alebo automaty na zastávkach MHD.

Až do odvolania je obmedzený nástup a výstup prednými dverami a vyhradenie priestoru predných dverí je špeciálne označené. Vodiči MHD sú upozornení na zvýšenú trpezlivosť pri obsluhe zastávok a spolupatričnosť s cestujúcimi, na poskytnutie asistencie nevidiacim cestujúcim a cestujúcim s asistenčnými psami, ktoré sú trénované na nástup cez predné dvere. Týmto cestujúcim je nástup a výstup cez predné dvere naďalej umožnený.

Dopravný podnik od 17.3.2020 upraví odchody jednotlivých liniek a všetky spoje budú až do odvolania premávať podľa cestovného poriadku platného cez víkend. Zároveň platí, že každý cestujúci musí mať pri vstupe do vozidla MHD na tvári ochranné rúško, prípadne šatku. Vhodné je aj používanie rukavíc.

Dopravný podnik dočasne zatvoril predajné miesta v NS Opál na sídlisku Sekčov a v NS Družba na sídlisku III. Otvorené ostávajú len predajné miesta na Weberovej ulici a na železničnej stanici, na ktorých platí obmedzenie pohybu ľudí. Jednotliví zákazníci môžu na predajné miesto vstupovať len po jednom. Všetci pracovníci za priehradkou sú chránení rúškami na tvár.

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PREŠOV
Technické služby mesta Prešov informujú občanov o pozastavení jarného upratovania v meste Prešov (VOK-y) od 16.3.2020.
Zakázaný je vstup cudzích osôb do objektov kancelárií na ul. Jesennej, Krátkej a Bajkalskej, ich požiadavky budú riešené telefonicky na čísle, ktoré bude uvedené na vrátniciach. V prípade výskytu nákazy v Prešove bude vývoz komunálneho a triedeného odpadu riadený operatívne.

MESTSKÁ POLÍCIA
Mestská polícia funguje v štandardnom režime, v uliciach je 6 hliadok a všetci príslušníci sú vybavení ochrannými rúškami na tvár. Príslušníci mestskej polície upozorňujú ľudí, ktorí sa zdržiavajú v skupinkách, aby sa rozišli. Mestská polícia je zároveň pripravená v prípade potreby počet hliadok operatívne navýšiť.
Prešovskí mestskí policajti počas uplynulého víkendu skontrolovali bary, kaviarne a zábavné podniky na území mesta, pričom zistili porušenie príkazu na uzavretie prevádzok v 22 prípadoch. Mestskí policajti v zmysle usmernenia z Úradu verejného zdravotníctva tieto porušenia zadokumentovali a odstúpili ich Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Prešove. V tejto činnosti bude mestská polícia pokračovať aj naďalej.

PREŠOV REAL, s.r.o.
V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a z dôvodu dodržania opatrení a nariadení Vlády SR ruší spoločnosť Prešov Real, s.r.o. až do odvolania stránkové dni a hodiny pre verejnosť.
Občania môžu Prešov Real, s.r.o. kontaktovať výhradne telefonicky na čísle: 051 773 20 84 alebo elektronicky na emailovej adrese: sekretariat@presovreal.sk

Okrem uvedených opatrení mesto Prešov dodržiava aj všetky nariadenia Ústredného krízového štábu SR.

Súvisiace články
5.5.2020 COVID-19: Najnovšie informácie v súvislosti so šírením koronavírusu na území SR 29.4.2020 Mimoriadna situácia: Potrebujete pomoc alebo chcete pomôcť? 3.4.2020 Všetko o MHD v Prešove počas mimoriadnej situácie 27.3.2020 Mesto Prešov plne pokrylo dopyt seniorov po ochranných rúškach 19.3.2020 Nové rúška pre seniorov a ľudí na ulici 18.3.2020 Mimoriadna situácia: Mestská polícia v Prešove kontroluje prevádzky 18.3.2020 COVID-19: Mesto Prešov sa pýta za vás 15.3.2020 Lekárnici zápasia s nedostatkom ochranných pomôcok a vyzývajú kompetentných konať 14.3.2020 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny mení úradné hodiny na všetkých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny 13.3.2020 Opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou 12.3.2020 14 jednoduchých krokov ku spomaleniu šírenia nákazy COVID-19
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK