Pondelok, 06. apríl 2020
Meniny má Irena | zajtra Zoltán

V Prešove sa čoskoro začína jarné upratovanie

Od 11. marca 2020 sa v Prešove bude upratovať vo veľkom. Pozrite si už teraz harmonogram pristavenia VOK-ov a pripravte sa na jarné upratovanie.

Mesto Prešov zverejňuje harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) v meste Prešov v rámci objemného zberu odpadu z domácností, a to v termíne od 11.3.2020 do 7.4.2020.

Pre jarné upratovanie v meste Prešov bude pristavených celkom 105 ks veľkoobjemových kontajnerov.

Veľkoobjemové kontajnery budú pristavované do doby naplnenia, resp. max. na dobu 7 dní.

Do rozmiestnených veľkoobjemových kontajnerov JE možné vkladať objemný odpad z domácností a verejných priestranstiev (nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu, a pod.)

Do rozmiestnených veľkoobjemových kontajnerov NIE JE možné vkladať:
- biologicky rozložiteľný odpad (konáre, tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, opadané ovocie, zvyšky zeleniny, atď. ), tento odpad môžu občania položiť vedľa kontajnera alebo bezplatne odovzdať na zberné dvory Bajkalská 33 a Jesenná 3.
- nebezpečný odpad (akumulátory, autobatérie, žiarivky, obaly z farieb, a pod.)
- elektroodpad (chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače, atď.)
- textil, knihy- len na zberný dvor Bajkalská 33

Odpad, ktorý nie je možné vkladať do VOK-ov, môžu občania bezplatne odovzdať a uložiť na zberných dvoroch na uliciach Bajkalská 33 a Jesenná 3, a to počas týždňa od pondelka do soboty, počas prevádzkových hodín, t. j. v čase od 8.00 hod. - 18.00 hod.

Na zberné dvory je potrebné taktiež odovzdať drobný stavebný odpad.

Pre viac informácií môžu občania kontaktovať dispečera TSmP, a.s. p. Bajusa na tel. číslach 051 / 773 29 20, 0918 877 791 alebo bezplatnú infolinku 0800 500 012.

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ
od 11.03.2020 do 07.04.2020

I. cyklus od 11.3.2020
Lokalita Šidlovec a Dúbrava
K Okruhliaku – Pod dubom (1 ks)
Šidlovská 19 (1 ks)
Jahodová 37 (1 ks)
Orgovánová 38 - na okraj cesty ku lesu (1 ks)
Jánošíkova, za mostíkom (1 ks)
Ružová 2 (1 ks)
Pod Skalkou (1 ks)
Dúbravská 30, pri kaplnke (1 ks)
Dúbravská, konečná MHD (1 ks)
Severná 2 – parkovisko (1 ks)
Spolu pristavených VOK 10 ks

Lokalita Rúrky
Na Rúrkach, obratisko MHD (1 ks)
Na Rúrkach 16 (1 ks)
Spolu pristavených VOK 2 ks

Lokalita Vydumanec-Cemjata
Vydumanec, prvá zastávka MHD (1 ks)
Cemjata – Jelenia (1 ks)
Spolu pristavených VOK 2 ks

Lokalita Sídlisko II
Matúša Trenčianskeho 20 (1 ks)
M. Čulena 48 (1 ks)
Odborárska – pred ZŠ (1 ks)
Nábrežná, v blízkosti tenisových kurtov (1 ks)
Kollárova, konečná MHD (1 ks)
Horárska 1 (1 ks)
Čsl. armády 9 – 15, do dvora (1 ks)
Októbrová – ZŠ Čsl. armády (tráva) (1 ks)
Turistická k objektu trafostanice (1 ks)
Fučíkova 9 – tráva trojuholník (1 ks)
Pod Kalváriou, pri Exercičnom dome (1 ks)
Pod Kamennou baňou 23 – oproti (1 ks)
Spolu pristavených VOK 12 ks

Celkom pristavených VOK za I. cyklus 26 ks

II. cyklus od 18.3.2020
Lokalita Mesto
Sídlisko duklianskych hrdinov 10 (1 ks)
17. novembra 94 – 100 vnútroblok (1 ks)
17. novembra 162 – 164 (1 ks)
Sedliackeho povstania, parkovisko (1 ks)
križovatka Železničiarska – Záborského (1 ks)
križovatka T. Ševčenka – Štefánikova (1 ks)
T. Ševčenka 22-24 (1 ks)
Zápotockého 3 – 5 (1 ks)
Kúpeľná 7 – 9 (1 ks)
Pavlovičovo námestie 42, parkovisko (1 ks)
Pavlovičovo námestie 29 – za BD (1 ks)
Štúrova 19 – 21, vnútroblok (1 ks)
križovatka Janouškova – Mudroňova (1 ks)
Janouškova 7 – 17 (1 ks)
Wolkerova 13 (1 ks)
Záhradná 37-Levočská 19-25 vnútroblok (1 ks)
Sabinovská – Kotrádova, roh ulice (1 ks)
križovatka Jesenského – Bezručova (1 ks)
Bezručova 8 (1 ks)
Lesík delostrelcov, K amfiteátru 3, roh parku (1 ks)
Grešova 16 – Vajanského 2 – do podchodu (1 ks)
Plzenská 13 – 17 (pri stojisku kontajnerov) (1 ks)
križovatka Krížna - Západná (1 ks)
Vodárenská 20 (1 ks)
križovatka Burianova – Moyzesova (1 ks)
Šafárikova 21 – Rumanova 11 (1 ks)
Moyzesova, parkovisko za vežou (1 ks)
Spolu pristavených VOK 27 ks

Celkom pristavených VOK za II. cyklus 27 ks

III. cyklus od 25.03.2020
Lokalita Nižná Šebastová
Slánska 37 - 39 (1 ks)
Slánska 105 – 113 (1 ks)
Slánska 28 (1 ks)
Vodná – Potočná (1 ks)
Rybárska – koniec slepej ulice (1 ks)
Nová 28 (1 ks)
Družstevná 21 (1 ks)
Pažica 3 (1 ks)
Poľná, pri transformátore (1 ks)
Spolu pristavených VOK 9 ks

Lokalita Sídlisko Šváby
Janáčkova – stred ulice (1 ks)
Royova – Soľná (1 ks)
Urxova - koniec ulice (1 ks)
Švábska 26-36 /parkovisko/ (1 ks)
Švábska 51 (1 ks)
Jiráskova (1 ks)
Švábska 71 – k bočnej stene bytového domu (1 ks)
Spolu pristavených VOK 7 ks

Lokalita Solivar
Soľnobanská, pri kostole (1 ks)
Padlých hrdinov – garáže (1 ks)
Zlatobanská – Banícka (1 ks)
Solivarská, pri kostole (1 ks)
Ľ. Podjavorinskej, roh ulice (1 ks)
križovatka Pod Hrádkom – Suvorovova (1 ks)
Gápľová 48 (1 ks)
križovatka Smetanova – Kysucká (1 ks)
križovatka Smetanova – Palárikova (1 ks)
križovatka Okrajová –Kraskova (1 ks)
Spolu pristavených VOK 10 ks

Celkom pristavených za III. cyklus 26 ks

IV. cyklus od 01.04.2020
Lokalita Sídlisko III
Prostějovská 22 (1 ks)
Prostějovská 103, pod Bikošom (1 ks)
Mirka Nešpora 16 - 20 (1 ks)
Mirka Nešpora 27 (1 ks)
Mirka Nešpora 41, parkovisko (1 ks)
Mukačevská 14 (1 ks)
parkovisko A. Prídavka 28-30 (kúpalisko) (1 ks)
Volgogradská 4 (1 ks)
Volgogradská 68 (1 ks)
Tehelná 5 - VSD (1 ks)
Vlada Clementisa 6 - 10 (1 ks)
Spolu pristavených VOK 11 ks

Lokalita Sídlisko Sekčov
Višňová – Dubová, parkovisko (1 ks)
Bernolákova, garáže (1 ks)
Oravská – Dargovská, parkovisko (1 ks)
Šoltésovej 7- 8 (1 ks)
L. Novomeského 8 -12 (1 ks)
Ďumbierska 16 -18 (1 ks)
Ďumbierska 28 - parkovisko (1 ks)
Vihorlatská 16 – parkovisko vnútroblok (1 ks)
Magurská 21 (1 ks)
Jurkovičova 1 – 2 (1 ks)
A. Matušku 1, vedľa stojiska kontajnerov (1 ks)
P. Horova 11, vedľa stojiska kontajnerov (1 ks)
Spolu pristavených VOK 12 ks

Lokalita Šalgovík
Sekčovská – Kamenná (ku tlačiarni) (1 ks)
Sekčovská 54 – parkovisko (1 ks)
Pod Šalgovíkom, križovatka (1 ks)
Spolu pristavených VOK 3 ks

Celkom pristavených VOK za IV. cyklus 26 ks

Mohlo by Vás zaujímať
Stanovisko vedenia Prešovskej univerzity v Prešove k aktuálnej epidemiologickej situácii výskytu koronavírusu COVID 19
V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu koronavírusu COVID 19, vedenie Prešovskej univerzity v Prešove (PU) na svojom zasadnutí dňa 09.03.2020 prijalo nasledovné opatrenia:
Ochranné štíty vyrobené na pôde Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove putujú do domácej fakultnej nemocnice
Úsilie a intenzívna práca zamestnancov Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove začína v posledných dňoch prinášať viac a viac výsledkov v podobe hotových ochranných pomôcok určených na boj proti COVID-19 pre zdravotnícke, sociálne a iné zariadenia.
Dôležité kontakty pre Prešovčanov
Viaceré inštitúcie, organizácie, firmy a predajne v Prešove sú v týchto dňoch pre verejnosť zatvorené. Výnimkou nie je ani mestský úrad, kde je pre verejnosť v obmedzenom režime dostupná iba podateľňa. Jedinou možnosťou komunikácie je v mnohých prípadoch iba telefón alebo e-mail, a preto sme pre Vás pripravili niekoľko dôležitých kontaktných čísel, na ktoré sa môžete obrátiť.
Mesto Prešov plne pokrylo dopyt seniorov po ochranných rúškach
Prešovskí seniori doteraz dostali spolu 3000 ochranných rúšok, ktoré pre nich zabezpečilo mesto Prešov. Išlo predovšetkým o rúška, ktoré vo vlastnej réžii ušili pracovníčky denných centier, stacionárov a zariadení pre seniorov. Odbor služieb pre občanov má objednaných ďalších 4000 rúšok, ktoré podľa potreby distribuuje priamo do schránok seniorov.
Primátorka mesta Prešov sa lieči v nemocnici, testy u nej koronavírus vylúčili
(PREŠOV, 19. marec 2020) Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová je od 16. marca 2020 hospitalizovaná vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, kde sa lieči zo zápalu pľúc. Lekári jej nasadili infúznu antibiotickú liečbu a jej zdravotný stav sa rýchlo zlepšuje. Zdravotníci primátorke odobrali vzorky, ktoré následne odoslali na testovanie. Aktuálne výsledky z 19. marca 2020 sú negatívne, čím sa potvrdilo, že prešovská primátorka nemá koronavírus COVID-19.
Mimoriadna situácia: Potrebujete pomoc alebo chcete pomôcť?
Mesto Prešov podáva v mimoriadnej situácii pomocnú ruku seniorom vo forme pomoci s nákupom potravín či liekov, ale aj rozvozom obedov. Hľadajú sa aj dobrovoľníci.
Na ul. Antona Prídavka Prešovčania zaparkujú komfortnejšie
Parkovisko na ul. Antona Prídavka v Prešove je upravené tak, aby tu mohli vodiči zaparkovať pohodlnejšie a jednoduchšie. Zvýšil sa tak komfort pre občanov a lokalita je na pohľad krajšia a upravenejšia.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK
Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.