Streda, 12. máj 2021
Meniny má Pankrác | zajtra Servác

Komuniké zo Zasadnutia Mestskej rady v Prešove dňa 29.11.2018

Rokovanie viedla primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová. Po overení, určení zapisovateľov a overovateľov zápisnice a uznesení a schválení programu sa rokovalo o nasledujúcom programe:

Členovia Mestskej rady rokovali o trinástich bodoch programu:

1. Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. Predkladateľ Ing. Magdaléna Artimová vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ v zastúpení Ing. Jana Vrteľová (Odbor strategického rozvoja). Návrh bol schválený s pripomienkami.

2. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. Predkladateľ: Ing. Martina Kolarčíková vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ (Odbor ekonomiky a podnikania). Návrh bol schválený s pripomienkami.

3. Návrh na zriadenie novej sociálnej služby – Jedáleň, NS Opál, Zemplínska 9, Prešov. Predkladateľ: PhDr. Mária Humeníková PhD. vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ (Odbor sociálnych služieb. Mestská rada prijala uznesenie.

4. Návrh na schválenie Doplnku č. 4 k Zriaďovacej listine pre Zariadenie pre seniorov Náruč, Ul. Veselá č. 1, Prešov. Predkladateľ: PhDr. Mária Humeníková PhD. vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ (Odbor sociálnych služieb). Mestská rada prijala uznesenie.

5. Návrh Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov. Predkladateľ: Ing. arch. Mária Čutková vedúca odboru hlavného architekta mesta (Odbor hlavného architekta mesta). Mestská rada prijala dve uznesenia.

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladateľ: JUDr. Miroslav Makara vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ (Odbor správy majetku mesta)
6.01 Návrh na schválenie MP – zrušenie uznesenia č. 733/2017 zo dňa 28. 6. 2017 – predaj – Ul. Zimná. Návrh bol schválený.
6.02 Návrh na schválenie MP – zmena uznesenia č. 992/2018 zo dňa 27. 6. 2018 – odkúpenie pozemkov – Ul. Pod dubom. Návrh bol schválený.
6.03 Návrh na neschválenie MP – odkúpenie – Ul. Jurkovičova. Mestská rada prijala uznesenie.
6.05 Návrh na schválenie MP – predaja NP – Ul. Ďumbierska 20. Návrh bol schválený.
6.06 Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Levočská. Návrh bol schválený.
6.07 Návrh na schválenie MP – priamy predaj – Solivar – Delňa. Návrh bol schválený.
6.08 Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Ku Škáre. Návrh bol schválený.
6.09 Návrh na neschválenie MP – zámer predaja PP – Námestie osloboditeľov. Mestská rada prijala uznesenie.
6.10 Návrh na schválenie MP – bezodplatný prevod – Ul. Na Rovni. Návrh bol schválený.
6.11 Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Jelenia. Návrh bol schválený.
6.12 Návrh na schválenie MP – zmena uznesenia č. 939/2018 zo dňa 30. 5. 2018 – odkúpenie – Ul. Narcisová. Mestská rada prijala uznesenie.

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na I. polrok 2019. Predkladateľ: Ing. Alexander Ernst PhD. hlavný kontrolór mesta (Útvar hlavného kontrolóra). Návrh bol schválený.

8. Návrh dodatku č. 3 k Štatútu mesta Prešov. Predkladateľ: Ing. Eduard Vokál vedúci odboru vnútornej správy MsÚ (Odbor vnútornej správy). Mestská rada prijala uznesenie.

9. Návrh dodatku č. 9 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Predkladateľ: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ (Odbor vnútornej správy. Návrh bol schválený s pripomienkami.

10. Návrh dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove. Predkladateľ: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ (Odbor vnútornej správy). Návrh bol schválený.

11. Návrh dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Predkladateľ: Ing. Eduard Vokál vedúci odboru vnútornej správy MsÚ (Odbor vnútornej správy). Návrh bol schválený.

12. Návrh na zvolanie 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Predkladateľ: Ing. Marta Dolhá, prednostka Mestského úradu v Prešove (Mesto Prešov). 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční 12.12.2018 o 10:00. Návrh bol schválený.

13. Rôzne.

13.1 Návrh na schválenie plánu opráv, údržby a investícií pre nebytové priestory a stavby na rok 2019 zverené spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. Predkladateľ: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ v zastúpení JUDr. Ľudmily Vargovej (Odbor správy majetku mesta). Návrh bol schválený.

14 Záver.

Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Práca: Ponúkam
Práca: Ponúkam
Manažér relaxačného centra

Prijmeme do trvalého pracovného pomeru manažéra zabehnutého relaxačného centra. Znalosť účtovných postupov výhodou. Možný aj čiastočný úväzok. Životopis spolu so žiadosťou zasielajte len emailom. Nástup možný okamžite.

| cena: 750,-€
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.