Pondelok, 06. február 2023
Meniny má Dorota | zajtra Vanda

Mesto Prešov súhlasí s navrhovaným umiestnením stavby Levočská - Obrancov mieru križovatka, most

Mesto Prešov vydalo územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most.

(ilustračné foto)
(ilustračné foto)

Územné rozhodnutie na rekonštrukciu križovatky ulíc Levočská a Obrancov mieru v Prešove v týchto dňoch podpísal primátor mesta Pavel Hagyari. Občania sa boja, že touto rekonštrukciou sa odsunie riešenie obchvatu mesta a tranzitná doprava pôjde dlho len cez mesto, no mali aj množstvo ďalších pripomienok k stavbe. Primátor tvrdí, že všetky boli do materiálu zapracované, preto toto územné rozhodnutie podpísal.

Na úradnej tabuli mesta bola zverejnená verejná vyhláška územného rozhodnutia podpísaná primátorom, ktorou sa povoľuje rekonštrukcia križovatky Obrancov mieru a Levočská a rozšírenie mosta na Levočskej ulici. Tým, že bolo zverejnené na úradnej tabuli, občanom začína plynúť lehota 15 dní na to, aby sa proti tomuto rozhodnutiu mohli odvolať“, uviedol mestský poslanec za mestskú časť, kadiaľ ulice vedú, Richard Drutarovský.

Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie kapacity tejto križovatky, ktorá sa po dokončení Nábrežnej komunikácie stane hlavnou tepnou pre tranzitnú dopravu, prechádzajúcu cez mesto od Popradu smerom do Košíc. Investor stavby, Slovenská správa ciest, plánuje zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v tomto dopravnom uzle a zvýšiť kapacitu križovatky, aby tu nedochádzalo k dopravným kolapsom. Poslanec sa však obáva, či sa to stihne, keďže Nábrežná komunikácia by mala byť dokončená približne o 15 mesiacov a na začatie tejto rekonštrukcie treba ešte minimálne stavebné povolenie, čo tiež podľa neho nie je krátky proces, rovnako ako samotná realizácia stavby.

Ak dostane Slovenská správa ciest stavebné povolenie, začať by sa mohlo už tento rok. Stavať by sa malo asi rok a pol. Počas týchto mesiacov bude premávka v tejto časti Prešova značne obmedzená, obyvatelia Sídliska II sa obávajú najmä zhustenia dopravy na uliciach Fučíkova a Kollárova.

Rekonštrukcia tejto križovatky si vyžiada výrub drevín v okolí stavby, uzavretie ulíc Jazdecká a Urbánková, presunutie CSS v križovatke s ulicou československej armády do priestoru medzi zastávkami MHD v blízkosti ulice Fučíkova, uzavretie vjazdu oproti ulici Fraňa Kráľa, zriadenie jazdného pruhu pre odbočenie vľavo v križovatke s ulicou Fučíkova a vybudovanie vjazdu na ulicu Nábrežná obmedzenie dopravy pri vjazde na ulicu československej armády a výjazde z nej na možnosť odbočovania len vpravo, obmedzenie dopravy pri výjazde z ulíc Fučíkova a Nábrežná na možnosť odbočovania len vpravo.

Pre zníženie hluku z dopravy sa v úseku od križovatky ulíc Obrancov mieru - Levočská po križovatku ulíc Obrancov mieru - Čsl. armády vybudujú priehľadné protihlukové steny výšky 6m dÍžky 132m (vľavo) a 138m (vpravo).

V rámci rekonštrukcie križovatky Levočská - Obrancov mieru sa vybudujú aj lávky pre peších a prístupové rampy k nim. Rampy budú napojené na jestvujúci systém komunikácií pre peších a umiestňované chodníky.

V rámci zvýšenia bezpečnosti a plynulosti pešej a automobilovej dopravy bude dobudovaný chodník pre peších a cyklistov zabezpečujúci mimoúrovňové prepojenie pešej dopravy po oboch stranách cesty 1/18 pod mostným objektom cez rieku Torysa. Celková výmera úpravy chodníkov bude 5500 m2

Most nad riekou Torysa
Objekt bude riešiť mostný objekt, ktorý bude premosťovať koryto rieky Torysa a umiestňovaný chodník pre peších a cyklistov. Nový mostný objekt bude zabezpečovať dopravu v smere Poprad - Vranov nad Topľou. Jestvujúci mostný objekt bude zabezpečovať dopravu v smere Vranov nad
Topľou - Poprad.

Jestvujúci mostný objekt premosťuje koryto rieky Torysa a bude premosťovať umiestňovaný chodník pre peších a cyklistov. Na jestvujúcom mostnom objekte bude realizovaná zmena šírkového usporiadania a jeho rekonštrukcia. Odvodnenie mosta bude riešené pomocou odvodňovačov. Odvodnenie bude vyústené do rieky Torysa.

Lávka nad križovatkou ulíc Levočská - Obrancov mieru
Umiestňovaná lávka bude zabezpečova ť prechod cyklistov a peších cez ulicu Obrancov mieru a Levočskú ulicu. Premostenie dopravného priestoru ulíc Levočskej a Obrancov mieru bude realizované z oceľových lávok, ktoré sa budú stretávať v ostrovčeku projektovanej križovaty.

Nábrežná ulica
V rámci napojenia Nábrežnej ulice na ulicu Obrancov mieru sa uvažuje s úpravou organizácie dopravy na ulici Nábrežná nasledovne: Ulica bude jednosmerná, jednopruhová so šírkou jazdného pruhu 3,25 m, s vjazdom do ulice len zo smeru od mesta Košice v križovatke s ulicami Levočská a Fučíkova, čo umožni vytvoriť voľný pás šírky 4,3 m pred vjazdmi do garáži.
Výjazd od tenisových kurtov bude možný len odbočením vpravo na ulicu Obrancov mieru v smere na
Poprad v križovatkách s ulicou československej armády a oproti ulici Fraňa Kráľa.
Ulica Nábrežná napojená do križovatky ulíc Obrancov mieru a Fučíkova bude jednosmerná, jednopruhová so šírkou jazdného pruhu 2, 75 m s obmedzením jazdnej rýchlosti na 20 km/hod a s vyznačením tejto časti za obytnú zónu. Súčasťou komunikácie bude jednostranný chodník pri ulici Nábrežná.

Odbočenie vľavo z ulice Fučikova
Vzhľadom na intenzitu dopravy na ulici Obrancov mieru sa uvažuje so zrušením vjazdu z ulice Fučíkova vľavo na ulicu Obrancov mieru. Jestvujúce vjazdy z ulice Fučíkova a ulice československej armády na ulicu Obrancov mieru odbočením vpravo ostanú zachované. Jestvujúce napojenie sídliska ll na komunikačný systém mesta cez ulice Kolárova a Marka Čulena ostane zachovaný bez zmien. Ulicou Fučíkova nie sú vedené trasy liniek MHD.

Rozšírenie ulíc Obrancov mieru, Levočská. Vlada Clementisa
Ulica Vlada Clementisa sa nerozširuje smerom k obytnej zástavbe. Ulica Obrancov mieru sa rozširuje na úseku 140 m o max. 3,50 m. Ulica Levočská sa rozširuje na úseku 340m o max 20m. V miestach priblíženia dopravy k obytnej zástavbe budú vybudované priehľadné protihlukové bariéry výšky 6m pre zníženie účinkov hluku z dopravy.

Nadchody
Vytvorením nadchodov nad križovatkou s navrhovanými sklonmi rámp 8,3% a podestami so sklonom 1,0% bude vytvorená možnosť prechodu križovatkou bez čakania a možných kolízií s vozidlami na vysokej
úrovni komfortu aj pre starších občanov a občanov s telesným postihnutím.

Zrušenie semaforu
Cestná svetelná signalizácia na križovatke s ulicou československej armády bude presunutá o cca 80 m smerom na juh, do polohy medzi zástavkami MHD. Možnosť prechodu zo sídliska l na sídlisko ll bude cez presunutý priechod pre chodcov a lávku nad ulicou Obrancov mieru.

Dnes 6.3.2014 o 17:00 sa uskutoční VMČ v jedálni základnej školy na Odborárskej ulici č. 30.

Prílohy
Územné rozhodnutie mesta Prešov o umiestnení líniovej stavby Levočská - Obrancov mieru križovatka, most
pdf
1158.2 kB
Súvisiace články
2.9.2014 Rozhodnutie o rekonštrukcii križovatky Levočská - Obrancov mieru je právoplatné, všetky odvolania boli zamietnuté 8.11.2013 Obyvatelia Sídliska II. si neprajú navrhovanú rekonštrukciu križovatky Levočská - Obrancov mieru 1.10.2013 Križovatku Levočská a Obrancov mieru možno budúci rok zrekonštruujú
Mohlo by Vás zaujímať
Vozidlový park DPMP sa rozšíri o 6 nových parciálnych trolejbusov
Začiatkom januára 2023 došlo k podpisu kúpnej zmluvy medzi Dopravným podnikom mesta Prešov, akciová spoločnosť a spoločnosťou Škoda Group na dodávku 6 kusov tzv. parciálnych trolejbusov. Tieto nové, 18-metrové, plne nízkopodlažné vozidlá sú vybavené trakčnými batériami, ktoré umožňujú jazdu aj mimo trolejového vedenia.
Colný úrad Prešov odviedol v roku 2022 do rozpočtu vyše 142 miliónov eur
Colný úrad Prešov odviedol na cle, DPH a spotrebných daniach za minulý rok do štátneho rozpočtu SR finančné prostriedky vo výške 142 131 652,44 eur. V porovnaní s minulým rokom ide o nárast vo výbere finančných prostriedkov vo výške viac ako 7,7 milióna eur.
Pri lúpeži v byte v Prešove dvaja páchatelia zbili muža.
K zločinu lúpeže došlo v piatok (03.02.2023) vo večerných hodinách v jednom z bytov na Ul. Tarasa Ševčenka, v Prešove.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK