Pondelok, 22. apríl 2024
Meniny má Slavomír | zajtra Vojtech

Mesto Prešov

 • V rámci jarného upratovania bude v Prešove pristavených spolu 122 kusov veľkoobjemových kontajnerov. Prvý cyklus jarného upratovania sa začína 3. apríla 2024.
  4.3.2024
  Autor: Mesto Prešov
  0
 • Prvá Burza starožitností a kuriozít v roku 2024 sa uskutoční 26. januára od 8.00 hod. na Hlavnej ulici.
  26.1.2024
  Autor: Mesto Prešov
  0
 • Mesto Prešov podniká ďalšie kroky k tomu, aby sa žiaci prešovských škôl učili v bezpečnejšom prostredí. Jedným z nich je séria školení, ktorých sa zúčastňuje vyše 60 odborníkov zo školského prostredia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.
  19.4.2024
  Autor: Mesto Prešov
  0
 • Mesto Prešov vybuduje na Solivare 46 nových miest na parkovanie. Parkoviská pribudnú na Lesníckej ulici medzi 4 vnútroblokmi, kde ľudia doteraz parkovali iba na nespevnených plochách. Zhotoviteľ má ukončenie prác naplánované do konca septembra 2024.
  9.4.2024
  Autor: Mesto Prešov
  0
 • Do poslaneckej lavice v Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov v apríli zasadne nová poslankyňa za VMČ 6 Zuzana Ondrejčáková. Nahradí Rudolfa Dupkalu, ktorému zanikol poslanecký mandát. U primátora mesta Prešov si už prevzala osvedčenie, slávnostný sľub zloží na aprílovom zasadnutí MsZ.
  12.3.2024
  Autor: Mesto Prešov
  0
 • V pondelok 11. marca podpísali memorandum o spolupráci mesto Prešov a Krajské múzeum v Prešove. Deklarovali tak najmä vôľu na úzke partnerstvo pri budúcich expozíciách dejín Prešova. V roku 2024 by mali byť výsledkom tejto spolupráce minimálne dva dôležité projekty.
  12.3.2024
  Autor: Mesto Prešov
  0
 • Mesto Prešov vyhlasuje v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 2/2013 o evidencii pamätihodností mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.1/2016
  7.3.2024
  Autor: Mesto Prešov
  0
 • V Prešove sa čoskoro odštartuje dlho očakávaná rekonštrukcia mosta na Lesíku delostrelcov. Do investičnej akcie sa v spolupráci púšťajú Prešovský samosprávny kraj ako správca mostného objektu a mesto Prešov, ktoré spravuje priľahlé lávky pre peších. Pôvodnú stavbu zo 60-tych rokoch nahradí nová moderná konštrukcia pre automobily, cyklistov i peších.
  6.3.2024
  Autor: Mesto Prešov
  0
 • V posledný februárový deň si každoročne pripomíname Medzinárodný deň zriedkavých chorôb. Prešovská radnica a budova Mestskej galérie Caraffka budú preto 29. februára 2024 svietiť v pestrých farbách.
  29.2.2024
  Autor: Mesto Prešov
  0
 • Všetky prešovské domácnosti dostanú od mesta špeciálne vedierka na zber biologického kuchynského odpadu. Prešov chce takto podporiť triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od zmesového komunálneho odpadu. Distribúcia 10-litrových vedierok začne už koncom februára.
  28.2.2024
  Autor: Mesto Prešov
  0
 • Mesto Prešov zverejňuje výzvu na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry, športu a v sociálnej oblasti. O dotáciu pre kultúru, šport a sociálnu oblasť môžete požiadať do 1. marca 2024 (vrátane).
  21.2.2024
  Autor: Mesto Prešov
  0
 • Mesto Prešov žiada fyzické a právnické osoby, ktoré bez povolenia umiestňujú rôzne typy reklamných pútačov na území mesta Prešov, aby ich bezodkladne odstránili. Za nelegálne umiestňovanie reklamných bannerov a plagátov na území mesta Prešov môže byť zodpovednej osobe uložená pokuta.
  19.2.2024
  Autor: Mesto Prešov
  0
 • Prešovská radnica rozbieha participatívny rozpočet. Verejnosť pozýva na prvé pracovné stretnutie, na ktorom odznejú najdôležitejšie informácie pre žiadateľov o podporu projektu.
  16.2.2024
  Autor: Mesto Prešov
  0
 • Mesto Prešov zverejňuje výzvu na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry, športu a v sociálnej oblasti. O dotáciu pre kultúru, šport a sociálnu oblasť môžete požiadať do 1. marca 2024 (vrátane).
  13.2.2024
  Autor: Mesto Prešov
  0
 • Mesto Prešov upozorňuje vodičov motorových vozidiel na neoprávnené vjazdy do peších zón a do priestoru zóny s dopravným obmedzením.
  9.2.2024
  Autor: Mesto Prešov
  0
 • Príslušníci Mestskej polície Prešov majú ako prví na Slovensku k dispozícii výnimočnú aplikáciu - portál Bezpečie, ktorý im umožní občanom ešte rýchlejšie pomôcť.
  8.2.2024
  Autor: Mesto Prešov
  0
 • Mesto Prešov a PKO Prešov chystajú fašiangové slávnosti, ktoré si tento rok môžete užiť naplno. Centrum mesta ožije už 9. februára 2024 (piatok) folklórnym fašiangovým sprievodom, ktorý vyvrcholí fašiangovou veselicou, inšpirovanou ľudovými tradíciami.
  8.2.2024
  Autor: Mesto Prešov
  0
 • Mesto Prešov zverejňuje oznam o umiestnení sezónnych letných exteriérových sedení a terás na letnú sezónu 2024 na celom území mesta Prešov. Žiadosti je potrebné doručiť čo najskôr.
  8.2.2024
  Autor: Mesto Prešov
  0
 • Na prešovských školách sa už dlhodobo pracuje na preventívnych opatreniach, ktorých cieľom je predchádzať nežiaducemu správaniu medzi žiakmi i v školských kolektívoch všeobecne. K tomu má napomôcť úzka spolupráca s organizáciami pôsobiacimi v regióne a odborníkmi a odborníčkami z praxe na spracovaní a uvedení „do života“ metodického usmernenia. Jeho účelom je na školách pokryť oblasť prevencie a riešenia problémov ako šikanovanie a kyberšikanovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.
  26.1.2024
  Autor: Mesto Prešov
  0
 • Odbor životného prostredia MsÚ Prešov upozorňuje vlastníkov, správcov, užívateľov pozemkov, občanov aj návštevníkov mesta, aby neumiestňovali biologicky rozložiteľný odpad v okrajových častiach lesa alebo v lese. Takýto odpad je zdrojom obživy divej zveri, ktorá sa následne približuje k ľudským obydliam.
  26.1.2024
  Autor: Mesto Prešov
  0
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK